Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies

 • Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Państwa danych osobowych jest dla itBiznes niezwykle istotna. Poniższe postanowienia dostarczą informacji o tym, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy, a także komu możemy je przekazać. itBiznes wykorzystuje wyłącznie te dane, które Państwo dostarczyli i tylko w tym celu w jakim skontaktowali się Państwo z nami, np. w celu realizacji zamówienia na zakupione produkty, udzielenia odpowiedzi na pytanie, podjęcia współpracy w zakresie oferowanych przez itBiznes usług, czy udostępnienia naszej oferty. Macie Państwo pełne prawo do decydowania o swoich danych osobowych. Dla itBiznes jest niezwykle ważne Państwa zaufanie co do ochrony powierzonych nam danych osobowych
 • Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę itBiznes – Piotr Dobrosz z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ulicy Prostej 5/2, NIP 731-139-41-63, REGON 100817554 w serwisie internetowym, działającym pod adresem W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów itBiznes udostępniła informację na temat przetwarzania danych osobowych dostępną pod adresem https://itbiznes.com.pl
 • Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików, co zawarte zostało w § 12.

Polityka prywatności

§ 1. Definicje

 • Serwis– serwis internetowy działający pod adresem https://itbiznes.com.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
 • Administrator – firma itBiznes – Piotr Dobrosz z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ulicy Prostej 5/2, NIP 731-139-41-63, REGON 100817554, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, dalej itBiznes;
 • Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu lub udziela odpowiedzi na zapytania skierowane do niego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu;
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2. Administrator, dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest firma itBiznes – Piotr Dobrosz z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ulicy Prostej 5/2, NIP: 731-139-41-63, REGON: 100817554.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem naszego Inspektora Ochrony wysyłając  wiadomość mailową na adres e-mail: iodo@itbiznes.com.pl

§ 3. Zasady i cele

 1. W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów itBiznes udostępniła informację na temat przetwarzania danych osobowych dostępną pod adresem https://itbiznes.com.pl/RODO
 2. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawach:
  • Realizacja zamówienia na produkty zakupione w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
  • realizacja umowy (zamówienia) bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy, przyjęcia zlecenia, sprzedaży produktu, dostawy, realizacji usługi, obsługi reklamacji, zgłoszenia na szkolenie;
  • obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z ustaw dotyczących świadczonych usług;
  • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, narzędzia chat bądź kontaktu telefonicznego, rejestracją konta w sklepie internetowym oraz w związku z działalnością prowadzoną w social media.
  • dostarczenia aktualnych informacji o produktach na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na dostarczanie treści marketingowych oraz informacji handlowych, w tym również w formie newsletter’a (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego i 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 3. Dokonując jakiejkolwiek czynności na witrynie internetowej dostępnej pod adresem https://itbiznes.com.pl, w szczególności zakładając konto klienta w sklepie internetowym, składając zamówienie w sklepie internetowym, wyrażając zgodę na dostarczanie Państwu treści marketingowych oraz informacji handlowych, a także wypełniając formularz kontaktowy lub formularz zgłoszenia na szkolenie, świadomie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu:
  • realizacji umowy /w przypadku zawarcia umowy na usługę/,
  • realizacji zamówienia /w przypadku złożenia zamówienia/,
  • realizacji szkolenia /w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego/,
  • subskrypcji /w przypadku wyrażenia zgody na dostarczanie treści marketingowych oraz informacji handlowych/,
  • kontaktu /w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego/.
 4. Administrator chroni dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.
 5. Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji zlecenia, umowy, zamówienia, wypełnienia wymogu prawnego, udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub reklamację lub do czasu cofnięcia dobrowolnie wyrażonej zgody.
 6. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych. W tym celu informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany; dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 7. Przetwarzając dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom, których dane dotyczą. Gdyby, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. utraty poufności, dostępności lub integralności) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, Administrator poinformuje Państwa o takim zdarzeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 8. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego upoważnieni pracownicy,  podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie itBiznes.
 9. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§ 4. Social media

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych: Facebook i LinkedIn, Instagram. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social mediach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

Usługodawca: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.
Polityka prywatności:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

Usługodawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/

Usługodawca: Facebook Ireland Ltd. (Instagram), 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia
Polityka prywatności: https://privacycenter.instagram.com/policy/

§ 5. Odbiorcy danych, prawa osób których dane dotyczą

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być:
  • firmy wysyłkowe, świadczące usługi kurierskie lub przewozowe;
  • dostawcy rozwiązań informatycznych (np. hosting, chat online, usługa mailingowa);
  • dostawcy systemów informatycznych i sprzętu informatycznego;
  • banki;
  • operatorzy transakcji płatniczych online;
  • podmioty świadczące usługę płatności bezgotówkowej za pomocą terminala płatniczego;
  • firmy ubezpieczeniowe,
  • dostawcy usług telekomunikacyjnych;
  • firmy utylizujące dokumenty;
  • osoby korzystające ze stron internetowych lub portali społecznościowych – w zakresie publikowanych tam danych,
  • uprawnione organy władzy publicznej;
  • podmioty świadczące usługi prawne, audytowe, konsultingowe.
 2. Użytkownicy Serwisu mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja celów określonych w § 3 pkt 2) i 3) nie będzie możliwa.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Wszelkie prawa mogą Państwo zrealizować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@itbiznes.com.pl

Polityka Cookies

§ 6. Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia;
 • Cookies niezbędne – cookies konieczne do prawidłowego działania naszego Serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje (np. logowanie, koszyk zakupów) i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas Pani/Pana wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Można zablokować te cookies za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku Serwis może nie działać prawidłowo. Sprawdź listę cookies niezbędnych;
 • Cookies analityczne – chcemy analizować, w jaki sposób Pani/Pan jako Użytkownik korzysta z naszego Serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz Serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google; sprawdź listę cookies analitycznych; (więcej w § 12);
 • Cookies reklamowe – chcemy dostarczać Pani/Panu reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu my i nasi partnerzy reklamowi używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Pani/Pana aktywność w naszym Serwisie (np. produkty, które u nas przeglądacie), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (np. jeśli przegląda Pan/Pani nasze produkty, to później może pojawić się ich reklama w innym serwisie). Okres aktywności tych cookies wynosi do 6 miesięcy. Sprawdź listę cookies reklamowych.

§ 7. Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

§ 8. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

Korzystając z naszej strony internetowej bez zmian w swojej przeglądarce, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas niezbędnych plików cookies. Dzięki temu nasz Serwis może być całkowicie bezpieczny i wygodny. Ponieważ szanujemy prawo Użytkownika do prywatności, Użytkownik może zrezygnować z akceptowania niektórych rodzajów plików cookie, dokonując wyboru za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie baneru.

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Pani/Pana dane osobowe będą profilowane i dopasowywane do Pana/Pani zainteresowań, które ustalimy na bazie przeglądanych treści w Serwisie należącym do Administratora oraz dokonamy analiz statystycznych w celu udoskonalenia usług.

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak, np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

§ 9. Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookies.

§ 10. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała).

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępne są na stronach:

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop#zippy=
Opera: https://help.opera.com/pl/touch/settings/
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/ibrw850f6c51/mac
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje zwykle dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 11. Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§ 12. Dostęp osób trzecich do plików Cookies

W ramach naszych ofert online korzystamy z Google Analytics. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas, na podstawie Pani/Pana zgody. Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają Cię bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. Twojego urządzenia, przeglądarki, przybliżonej lokalizacji i tego, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedzasz serwis, które strony przeglądasz i jak długo, czy już wcześniej byłeś/-aś w naszym Serwisie). Dla dodatkowej ochrony prywatności włączyliśmy anonimizację adresów ID.

Dostawca: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Warunki: https://marketingplatform.google com/about/analytics/terms/us/
Rezygnacja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ustawienia prywatności: https://myaccount.google.com/privacycheckup?utm_source=pp&utm_medium=Promo-in-product&utm_campaign=pp_intro&pli=1

Więcej informacji o Google Analytics: Jeśli wyraziłeś zgodę, nasza strona internetowa może korzystać z Google Analytics 4. Stroną wykonawczą dla użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Zakres przetwarzania: Google Analytics 4 wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. W Google Analytics 4 anonimizacja adresu IP jest domyślnie włączona. Ze względu na anonimizację adresu IP Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przekazany przez Pani/Pana przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Odbiorcami danych są/mogą być w szczególności:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nie można wykluczyć, że władze USA uzyskają dostęp do danych przechowywanych przez Google. Pliki cookie są ważne przez 14 miesięcy.

Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamy i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Sprawdź listę partnerów reklamowych. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do tego, żeby Panią/Pana bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. (…) [np.: „lokalizacji; tego, czy Pani/Pan kliknąła/-ął w naszą reklamę i czy skończyło się to zakupem itd.”].

13. Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookies

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 2. Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.
Scroll to Top